קטסל א’ -בן גל

תאריכים: 13/12-20/12

יום ב-18:30-20:00 -קפלן 

יום ג- 15:45-17:15 קפלן

יום ד- אתלטיקה רשות- 18:30- 17:30 עמל

יום ה- 18:30-20:00 -קפלן

שבת שלום