ילדים לאומית – אסי

  • לו”ז אימונים 20.12.2020
  • יום ראשון 16:00-17:30 עמל
  • יום שני 18:15-19:15 אתלטיקה בעמל
  • יום שלישי 16:30-18:00 עמל
  • יום רביעי 15:30-18:00 אתלטיקה ואז אימון בתחכמוני
  • יום חמישי 17:15-18:45 עמל + שלושה למזכירות איוון, אייל רוקח, גילעד גלרון.
  • יום שבת משחק חוץ בבקה 17:30 התחלה. 16:10 יציאה מהאנרבוקס