קטסל ב’ – ליאור

יום ב’- 16:00-17:30 קפלן

יום ג’- 8:30-10:00 תחכמוני

יום ה’: 15:45-17:15 קפלן