קטסל ב’ – ליאור

יום ב׳- 17:30-19:00 קפלן

יום ג׳- משחק בית נגד הפועל גבעת חיים 17:30 קפלן הגעה ב16:45

יום ה׳- 16:00-17:30 קפלן המקורה רחוב הענבר 12