קטסל ב׳ מערב – יאיר

אימוני השבוע:

יום שני – 18:00-19:30 בית שמואל

יום שלישי – משחק בית נגד בורגתא תחילת משחק 19:00 הגעה 18:00…

עושים מזכירות ביום שלישי ומגיעים ב16:45 לבית שמואל – יואב,אריאל,רון

יום שישי – 13:00-14:30 בית שמואל