קטסל א’ – דן

13-19.10

יום א׳ 9:15 תחכמוני מבדקי כושר עד 10:30 לערך.

יוםג׳ 18:00-19:30 תחכמוני

יום ד׳ 16:30-17:30 אתלטיקה צפרירים.

יום ה׳ 12:00-13:30 צפרירים.