קטסל א׳ מערב – לירון

לו”ז לשבוע הקרוב (20.5-26.5)

  • * יום שני, 12:00-13:30, מכבי.
  • * יום שלישי, 17:00-18:30, בית שמואל
  • * יום חמישי, 18:00-19:30, עמל.