קטסל בנות

תוכנית אימונים לשבוע 20-26/5:

21/5 יום שני:  תחכמוני  אימון 15:30-17:00

23/5 יום רביעי:  משחק חוץ נגד תל מונד 17:30

24/5 יום חמישי: קפלן 16:00-17:30