צוות המועדון

טל נימצן
מנהל מקצועי
מאמן בוגרים ב’
ונוער לאומית

לירון נוימן
מנהל אירגוני
מאמן ילדים א’ לאומית
וקטסל א’ (מערב)

יובל צימרמן
מנהל בי”ס לכדורסל

ניב רבי
מאמן בוגרים א’
וילדים ב’ (תיכון)

יאיר שלוים
מאמן נערים א’ ארצית
ילדים ב’ (עמל)
וקטסל ב’ (מערב)

עומר שלימק
מאמן נערים א’ מחוזית

רן הרוניאן
מאמן נערים ב’ לאומית
ילדים א’ מחוזית (מזרח)
ומאמן קטסל א’ (מזרח)

רן ניסן
מאמן נערים ב’ מחוזית

אסי כחלון
מאמן ילדים ב’ בית אליעזר
וקטסל ב’ (מזרח)

שחק תירם
מאמן קטסל א’ (מרכז)
וקטסל ב’ (מרכז)

יהודה משייב
מאמן ילדים א’ מחוזית

דן וינברג
ע. מאמן בוגרים א’

תרזה לוינסקי
מאמנת קטסל בנות
אלון זילברמן
מאמן נערים ב’ מחוזית