נערים ב’ מחוזית – בן גל

תאריכים:-11/4-18/4

יום א -משחק בית נגד נתניה – 20-30 מתחיל- הגעה 19:30  קפלן 

יום ב-:18:30-20:00 קפלן

יום ג- 17:45-19:00 תיכון בית אליעזר

יום ה- 13:00-14:30 קפלן

חג שמח