נוער מחוזית – דן

13-19.10

יום ב׳19:30-21:00 תחכמוני.

יוםד׳ 18:30-20:00 עמל. 

יום ה׳ 13:30-15:00 צפרירים.

יום שישי 15:30-16:30 אתלטיקה צפרירים רשות. 

יום שבת 18:00-19:30 צפרירים.