נוער מחוזית – דן

10-16.11

יום ג׳  18:30-20:00 בית שמואל. מיד אחרי האימון שלושה למזכירות בתחכמוני לנערים מחוזית של רן ניסן (אני יכול להקפיץ 2). 

יום ד׳ 19:30-21:00 עמל.

יום חמישי 20:00-21:30 תחכמוני.

יום שישי 15:30-16:30 אתלטיקה צפרירים רשות. 

יום שבת 20:30 משחק גביע מול רעננה בתחכמוני.