ילדים ב’ – ליאור

יום א- משחק בוגרים בתיכון חדרה 19:45

יופ ב׳-19:30-21:00 צפרירים

יום ג׳- 15:30-16:50 קפלן

יום ד׳- 15:30-17:00 בית שמואל

יום ה׳- 17:30-19:00 קפלן המקורה

יום ו׳- 15:30-16:30 צפרירים אתלטיקה