ילדים ב’ – ליאור

יום א’- 16:00-17:30 אילן רמון

יום ב’- מבדקים גופניים בתחכמוני 17:20

יום ג’- 8:00-9:30 עמל

יום ה’- 17:15-18:30 קפלן

יום ו’- אתלטיקה צפרירים 13:30-14:30