ילדים ב’ – ליאור

יום א׳- 16:00-17:30 אילן רמון

יום ב׳- 19:00-20:30 קפלן

יום ג׳- 15:30-16:50 קפלן, לאחר האימון נשארים שלושה תורני מזכירות

יום ה׳- משחק בית נגד ג׳ת 17:00 הגעה לקפלן

יום ו׳- 15:30-16:30 אתלטיקה בצפרירים