ילדים א’ מחוזית – ליאור

יום ב׳- 14:00-15:30 צפרירים
יום ג׳- 19:00-20:30 בית שמואל
יום ד׳- 18:45-20:25 צפרירים
יום ה׳- 16:15 אתלטיקה צפרירים