ילדות

תוכנית אימונים לשבוע של 9-14/12

שני 10/12: אימון תחמוני 12:30-14:00
רביעי 12/12:  אימון בית שמואל 19:00-20:30
חמישי 13/12: אימון בית שמואל 19:30-21:00