ילדות

תוכנית אימונים לשבוע של 9-14/6:

שני 10/6: סטריטבול מול החוף

שלישי 11/6 סטריטבול מול החוף

רביעי 12/6: 18:00-19:30 אילן רמון אימון משותף עם הקטסל
חמישי 13/6: אימון עם עם ההורים בית שמואל 19:30-21:00

שישי 14/6: מסיבת סיום מועדון בריכת גבעת חיים מאוחד