טופס רישום לבית הספר לכדורסל

שם הילד

כתה

בית ספר

שם ההורה

טלפון

כתובת דואר אלקטרוני