תחכמוני

 

כתובת המרכז – אפגין 5, חדרה.

שם המאמן – אוהד תוהמי.
טלפון – 0528703233.

ימי פעילות שעות לפי גילאים
ראשון, רביעי כיתות ג’ 16:00
כיתות א’ 16:45
כיתות ב’ 17:30
כיתה ד’ 18:15
16:00-19:15
שני , חמישי כיתה ה’-ו’ 19:15
כיתה ז’-ח’ 20:00
19:15-20:45