גבעת אולגה (עין הים)

  כתובת המרכז – הרב בן איש חי/חופים (אדני פז).

שם המאמן – אלון זילברמן.
טלפון – 0547791847.

ימי פעילות שעות לפי גילאים
שני וחמישי כיתה ג’-ד’ 16:15
כיתה א’-ב’ 17:15
כיתה ה’-ו’ 18:00
16:15-18:45