בית שמואל (נווה חיים וייצמן)

  כתובת המרכז – השומר, חדרה.

שם המאמן – מיכאל ספיבק.
טלפון – 0542433703.

ימי פעילות שעות לפי גילאים
שני, חמישי כיתה ד’   14:45
כיתה ג’   15:45
כיתה א’  16:30

כיתה ב’  17:15
14:45-18:00