קפלן

  כתובת המרכז – יגאל 39, בית אליעזר.
שם המאמן – אורי שקד.
טלפון – 0506714922.

ימי פעילות שעות לפי גילאים
ראשון כיתה ג’-ד’ 13:30
כיתה ה’-ו’ 14:30
כיתה א’-ב’ 15:15
שלישי כיתה א’-ב’ 15:30
שישי כיתה ג’-ד’ 11:45
כיתה ה’-ו’ 12:45