חט”ב תיכון חדרה

  כתובת המרכז – הר הנגב, בית אליעזר.

שם המאמן – עמית מור.
טלפון – 0509883053.

ימי פעילות שעות לפי גילאים
ראשון כיתה ג’ 16:45
כיתה ה’-ו’ 17:30
כיתה ז’-ח’ 18:15
שני גן – א’ 17:00
כיתה ב’ 17:45
כיתה ד’ 18:30
רביעי כיתה ג’ 16:45
כיתה ה’-ו’ 17:30
כיתה ז’-ח’ 18:15
חמישי גן – א’ 16:30
כיתה ב’ 17:15
כיתה ד’ 18:00